Wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2022r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, że w grudniu 2022 r. będzie wszczynał z urzędu postepowania administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 z późn. zm.) na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

 1. Rodzaj i zakres czynności wyznaczonych i miejsce ich wykonywania.
 2. do szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – 6 lekarzy weterynarii
 3. powiat pruszkowski: gmina Pruszków, gmina Piastów, gmina  Brwinów, gmina Michałowice, gmina Nadarzyn, gmina Raszyn;
 4. powiat grodziski: gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Milanówek, gmina Podkowa Leśna, gmina Jaktorów, gmina Baranów, gmina Żabia Wola.
 5. do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 4 lekarzy weterynarii
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim, Chrzanów Duży 15a, 05-825 Chrzanów Duży;
 7. powiat pruszkowski: gmina Pruszków, gmina Piastów, gmina  Brwinów, gmina Michałowice, gmina Nadarzyn, gmina Raszyn;
 8. powiat grodziski: gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Milanówek, gmina Podkowa Leśna, gmina Jaktorów, gmina Baranów, gmina Żabia Wola.
 9. do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 2 lekarzy weterynarii
 10. powiat pruszkowski: gmina Pruszków, gmina Piastów, gmina  Brwinów, gmina Michałowice, gmina Nadarzyn, gmina Raszyn;
 11. powiat grodziski: gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Milanówek, gmina Podkowa Leśna, gmina Jaktorów, gmina Baranów, gmina Żabia Wola.

 

 1. do pobierania próbek do badań – 2 lekarzy weterynarii
 2. powiat pruszkowski: gmina Pruszków, gmina Piastów, gmina  Brwinów, gmina Michałowice, gmina Nadarzyn, gmina Raszyn;
 3. powiat grodziski: gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Milanówek, gmina Podkowa Leśna, gmina Jaktorów, gmina Baranów, gmina Żabia Wola.
 4. do przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 2 lekarzy weterynarii
 5. powiat pruszkowski: gmina Pruszków, gmina Piastów, gmina Brwinów, gmina Michałowice, gmina Nadarzyn, gmina Raszyn;
 6. powiat grodziski: gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Milanówek, gmina Podkowa Leśna, gmina Jaktorów, gmina Baranów, gmina Żabia Wola.

 

 1. Warunki naboru
 2. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
 3. Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji,
  o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 z późn. zm.).
 4. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
  w Pruszkowie gotowość do wykonywania określonych czynności w terminie do dnia 25 listopada 2022r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).

4.Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie postępowania administracyjnego. W/w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie  wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”.
 2. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 3. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udziela sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii
  w Pruszkowie tel. 22 758 88 19.

Załączniki:

 nr 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości

Ogłoszenie