Archiwum kategorii: Aktualności

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PRUSZKOWIE o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatów pruszkowskiego oraz grodziskiego przez lekarzy w

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PRUSZKOWIE o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatów pruszkowskiego oraz grodziskiego przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2020

Szkolenie teoretyczne dla osób dokonujących uboju zwierząt

Szkolenie

 

Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego lub zużytego majątku ruchomego

20Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego lub zużytego majątku ruchomego

Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu grodziskiego i pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego

Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu grodziskiego i pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego

Szkolenie teoretyczne dla osób dokonujących uboju zwierząt

ROZPORZĄDZENIE NR 1 Wojewody Mazowieckiego

ROZPORZĄDZENIE NR 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i grodziskiego

Sprawozdanie finansowe 2018 r.

Sprawozdanie finansowe 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

ZARZĄDZENIE NR 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

Broszura informacyjna „Kupuj świadomie”

Broszura informacyjna w formacie PDF