Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, że w grudniu 2020 r. będzie wszczynał z urzędu postepowania administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) na terenie powiatu pruszkowskiego
i grodziskiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych