Struktura Organizacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie

Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

lek. wet. Anna Kozłowska

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Patrycja Brzezińska

ZESPOŁY I PRACOWNICY

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Adam Zagrobelny (wewnętrzny 30)

lek. wet. Jarosław Chrzanowski (wewnętrzny.41)

lek. wet. Katarzyna Kosmala (wewnętrzny.12)

lek. wet. Monika Szponar (wewnętrzny 12)

Zespół do spraw pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

lek. wet. Patrycja Brzezińska (wewnętrzny 20)

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Aleksandra Kaczyńska (wewnętrzny 11)

inż. Kinga Sławińska (wewnętrzny 11)

Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

Główna Księgowa Jolanta Karolak (wewnętrzny 40)

Iwona Skrzeczyńska (wewnętrzny 10)

Mateusz Pajączek (wewnętrzny 40)