Postepowania administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 r

OGŁOSZENIE

         Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, że w październiku 2021 r. będzie wszczynał z urzędu postepowania administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306) na terenie powiatu pruszkowskiego
i grodziskiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

Ogłoszenie 2021 III –2

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych