Ponowne wykorzystanie

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie (PIW).

 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, publikacjach, usługach czy aplikacjach, przez każdą zainteresowaną osobę.

 

Wniosek można przesłać

 

1) pocztą elektroniczną na adres: piw@pruszkow.wetgiw.gov.pl

2) za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej: piwpruszkow2

3) pocztą na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

ul. Gordziałkowskiego 5

05-804 Pruszków