OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, że w grudniu 2021 r. będzie wszczynał z urzędu postepowania administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2022 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Ogłoszenie 2022

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych