APEL DO LEKARZY WETERYNARII NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO i PRUSZKOWSKIEGO

APEL DO LEKARZY WETERYNARII NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO i PRUSZKOWSKIEGO

 

Szanowni Państwo,

ze względu na sytuację na Ukrainie przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi w celu służbowego wykorzystania.

Zwracam się z prośbą o gotowość do pracy i informowanie na bieżąco o sytuacjach, w których niezbędna jest interwencja lub pomoc powiatowego lekarza weterynarii

piw@pruszkow.wetgiw.gov.pl  lub pruszkow@piwet.net

Ponadto proszę o zaopatrzenie się w większą ilość szczepionek p/wściekliźnie oraz mikrochipy dla zwierząt.

W przypadku przybycia zwierzęcia z terenu Ukrainy o nieznanym statusie epizootycznym, niezbędne jest jego oznakowanie, zaszczepienie oraz przeprowadzenie obserwacji w miejscu przebywania.

Wszystkie czynności muszą być realizowane w porozumieniu z PLW w Pruszkowie.

Sprawa ta dotyczy również zwierząt gospodarskich, gdyż taka sytuacja może dotyczyć np. koni.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie

Załączniki:

wzory oswiadczenie i pozwolenie
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym