ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy PIWPr.Fin.312.4.2022

        Pruszków, dnia 3 października 2022 r.

Znak sprawy PIWPr.Fin.312.4.2022

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN netto – wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

 1. Zamawiający – Skarb Państwa- , Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie, zwraca się do Państwa z zapytaniem:

Czy wyrażają Państwo chęć złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN netto – wyłączonym z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych,  zgodnej z poniższymi warunkami.

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego w Polsce,  o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 1 do zaproszenia

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 31 października 2022 roku

 

 1. Warunki płatności – przelew, na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu umowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury

 

 1. Cena

Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia  podając ją           w zapisie liczbowym i słownie.

Wykonawca oświadczy, że cena całkowita oferty brutto dla przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru tej oferty.

Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po upływie terminu składania ofert.

 1. Okres gwarancji : nie mniej niż 4 lata

 

 1. Informacje dodatkowe

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpiła istotna zmiana

okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie

leży w interesie publicznym.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (telefonicznie, e-mail, itp.) Wykonawców, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po jej wyborze.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców:

1) do których Zamawiający zwrócił się z zapytaniem ofertowym – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 października 2022 roku do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pruszkowie,                                 przy ul. Gordziałkowskiego 5 lub drogą elektroniczną na adres: piw@pruszkow.wetgiw.gov.pl

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia

do złożenia oferty

znak sprawy: PIWPr.Fin.312.4.2022

 

 1. Parametry techniczne:
 • 1 sztuka fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego w Polsce;
 • silnik: o pojemności skokowej ok. 1,5
 • moc silnika: min. 150 KM
 • rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa
 • skrzynia biegów: automatyczna, 7 biegowa;
 • liczba miejsc siedzących: 5
 • pojemność zbiornika paliwa: min. 50l
 • pojemność przestrzeni bagażowej min. 500l
 • długość 4,3-4,5m, szerokość 1,8m-2,1m, prześwit min. 17cm
 • kolor: odcienie szarości lub czerni
 • gwarancja: nie mniej niż 4 lata

 

 1. Wyposażenie wymagane:
 • przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera;
 • boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera;
 • obręcze 17 cali ze stopów lekkich;
 • szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie;
 • podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne;
 • podgrzewana kierownica;
 • regulowana wysokość fotela kierowcy;
 • podgrzewane fotele przednie;
 • klimatyzacja automatyczna dwustrefowa;
 • czujniki parkowania z tyłu i z przodu;
 • wspomaganie układu kierowniczego;
 • kamera cofania;
 • 8 calowy ekran dotykowy;
 • tempomat z ogranicznikiem prędkości;
 • system wspomagania ruszania pod wzniesienia;
 • gniazdo USB i ładowarka indukcyjna z przodu do ładowania urządzeń przenośnych;
 • pakiet serwisowy min. 4 lata;
 • mata bagażnika;
 • dywaniki gumowe przednie i tylne;

 

 1. Usługi i wyposażenie opcjonalne:
 • ubezpieczenie OC + AC;

 

Zapytanie Ofertowe w formacie pdf